bc logo web2015 w ssn
bc logo web2015 w ssn

excellente school 2015 2017logo big climb 2017

excellente school 2015 2017
scholenopdekaart
logo big climb 2017
phone 48   pin-b 48

LWOO, voor leerlingen die extra zorg behoeven.

 

Op het vmbo kan een leerling een LWOO-indicatie hebben. Er zijn op het Blariacumcollege drie afdelingen in de onderbouw waar speciale zorg geleverd wordt aan deze leerlingen.

  • Op niveau vmbo-BK.
  • Op niveau vmbo-K en vmbo-T.

LWOO wordt  op beide locaties van het Blariacumcollege aangeboden: op het juniorcollege en op het seniorcollege.
Leerwegondersteuning is bestemd voor vmbo-leerlingen voor wie vaststaat dat zij extra hulp nodig hebben om een diploma te kunnen behalen.
Het Blariacumcollege heeft dus diverse teams in huis, die gespecialiseerd zijn in leerwegondersteuning met een goede afstemming van onderwijs en zorg. Uitgangspunt is, dat wat in de klas kan gebeuren, daar ook dient plaats te vinden. De ondersteuning is daar dan ook in eerste instantie op gericht.

Plaatsing van leerlingen
Leerlingen die een LWOO-verklaring hebben, worden op hierboven genoemde afdelingen, geplaatst in kleine klassen, maximaal 16 leerlingen. Dit geldt niet voor de KT afdeling.

De medewerkers  die lesgeven aan deze leerlingen, hebben naast didactische vaardigheden nog meer dan in andere groepen ook pedagogische vaardigheden nodig. Naast de reguliere lessen is er ook aandacht voor sociale vaardigheden en studievaardigheden.

Na de tweede klas gaan deze leerlingen naar verschillende richtingen, hetgeen samenhangt met de afdeling waarvoor de leerling interesse heeft.