bc logo web2015 w ssn
bc logo web2015 w ssn

excellente school 2015 2017logo big climb 2017

excellente school 2015 2017
scholenopdekaart
logo big climb 2017
phone 48   pin-b 48

Leerlinggebonden financiëring

Wanneer een rugzakleerling zich wil aanmelden bij een van de campussen zal aan de hand van het dossier worden beoordeeld of er mogelijkheden zijn om de gewenste zorg te bieden. Zorg kan geboden worden als blijkt dat de school voldoende voorzieningen kan treffen om tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen. Als een school de zorg die een leerling nodig heeft, niet kan bieden zal zij de ouders ondersteunen bij het zoeken naar een andere (speciale) onderwijsvoorziening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van de school.