bc logo web2015 w ssn
bc logo web2015 w ssn

excellente school 2015 2017logo big climb 2017

excellente school 2015 2017
scholenopdekaart
logo big climb 2017
phone 48   pin-b 48

Personeelsgeleding medezeggenschapsraad

Samenstelling personeelsgeleding medezeggenschapsraad (PMR):

  • Mat Korsten vmbo-onderbouw
  • Corita van Megen vmbo-bovenbouw
  • Miloud Kojil havo/vwo-onderbouw
  • Francis Meijers havo/vwo-bovenbouw
  • Frits Lenselink onderwijs ondersteunend Personeel
  • Margie Strijbos-Jacobs onderwijs ondersteunend Personeel

De leden van de PMR komen bijna wekelijks bij elkaar om samen te praten en te discussiëren over de op dat moment actuele zaken die de school betreffen. Daarnaast is er maandelijks overleg met de campusdirecteur, de PMR-Cadi vergaderingen. Ook daar worden zaken besproken, toegelicht en/of uitgediept. Wilt u meer weten over achtergronden, feiten of details, neem dan beslist contact met ons op.