bc logo web2015 w ssn
bc logo web2015 w ssn

excellente school 2015 2017logo big climb 2017

excellente school 2015 2017
scholenopdekaart
logo big climb 2017
phone 48   pin-b 48

Medezeggenschapsraad

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR):

Geleding ouders

 • Wil Beerkens
 • Rabea Kuipers
 • Esther Lenaerts

Geleding leerlingen:

 • Sanne Faassen
 • Rik van Roosmalen
 • Tijmen Tuithof

 Geleding personeel

 • Mat Korsten - voorzitter, lid GMR
 • Margie Jacobs
 • Miloud Kojil - lid GMR
 • Frits Lenselink
 • Corita van Megen
 • Francis Meijers

De Medezeggenschapsraad (MR) is bevoegd tot bespreking van alle onderwerpen die de school betreffen.
Bij diverse onderwerpen is er adviesrecht of instemmingsrecht. In de medezeggenschapsraad van het Blariacumcollege zijn vertegenwoordigd: het personeel, de ouders en de leerlingen.

De MR bestaat uit 12 leden en de zetelverdeling is als volgt:

 • 6 zetels voor het personeel
 • 3 zetels voor ouders
 • 3 zetels voor de leerlingen.

Elke maand is er overleg over belangrijke onderwerpen waar de diverse geledingen hun inbreng hebben.
Dit overleg is openbaar. Tijdstip en plaats worden in de agenda bekend gemaakt. Agenda’s en verslagen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd via de secretaris.

Voor alle informatie, vragen en/of opmerkingen over de MR kunt u zich te allen tijde wenden tot de secretaris mw. C. van Megen.

 • e-mail:
 • fax: 077-3590299
 • post:
  Blariacumcollege
  Postbus 457
  5900 AL Venlo-Blerick

Meer informatie over de rol van ouders in de MR kunt u vinden in de folder "Ik in de MR?!". Deze is te vinden op http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/oudervo.pdf